11.9.2017 | Dahlen, (Sasko, Německo) |

Symbolickým zamknutím skončil 9. září mezinárodní vzdělávací a veřejně prospěšný projekt WORKCAMP PARQUET, který se letos konal na zámku Dahlen. Vzájemnou spoluprací vytvořili  a položili podlahářští mistři, mladí podlaháři a učni oboru parketář nebo podobném v tradičním versailleském vzoru s inovativními prvky. Na práci pro památku, která je v majetku obce Dahlen, se podílelo 37 parketářů z 11 evropských zemí.

Akce, jejíž letošní ročník byl už třetím, se konala od 2. do 10. září. Na konci týdne byly parketové podlahy v Císařském a Zrcadlovém sále hotové a starosta Dahlen Matthias Löwe mohl vrátit symbolický klíč k akci zpět hlavnímu organizátorovi René Caranovi. Stejný den byly také předány certifikáty účastníkům projektu. Dne 10.9. v rámci Dne otevřených památek si podlahy měla možnost prohlédnout také široká veřejnost.

Na zámku Dahlen, stejně jako v předchozích dvou ročnících, šlo přitom o společnou práci dobrovolníků ze zemí od Anglie po Rusko a od Polska po Rumunsko. Právě spolupráce, vzájemná výměna zkušeností a zaměření na tradici podlahářského oboru jsou jednou z hlavních cílů akce Workcamp Parquet. Dalším, ale neméně významným, je pak pomoc konkrétní památce nebo společenskému objektu. V Dahlenu se podařilo naplnit oba cíle, zdejší zámek, který se postupně opravuje, obec už dnes využívá pro kulturní a společenské akce. Nové zámecké podlahy ve stylu vznosných francouzských zámků možnosti využití pro komunitní život ještě rozšíří.


Hlavní program

Celková plocha pro pokládku parket byla 180 m2. Na stavbě byla použita tato skladba podlahy: vyrovnávací podsyp a sádrovláknité desky Fermacell, parkety Hinterseer, lepidlo Murexin, olej na povrchovou úpravu Pallmann.

V Císařském sále zámku Dahlen bylo použito 120 kazetových parket, kdy každá kazeta byla na místě vyrobena z 50 kousků naformátovaných dílů z dubových a javorových vlysů. Poskládané kazety tvoří versailleský vzor s inovací vzoru a dřeviny. Doprostřed sálu byl vložen, také na místě vyrobený, erb města Dahlen a po obvodu v borduře tvořené javorovými vlysy jsou vypálená laserem jména všech účastníků a sponzorů. V Zrcadlovém sále byl vytvořen 3D parketový vzor s použitím dubu, jasanu a kouřového dubu. Také tady jsou veškeré díly vyrobeny na místě z masivních vlysů a prken bez použití prefabrikovaných kazet.

Doprovodný program

Kromě hlavní náplně, tj. výroby a pokládky parketových podlah byl pro účastníky a návštěvníky připraven i bohatý doprovodný program, jako např. dne pro řemeslníky, den pro Evropu, den pro architekty.

V rámci kulturního a společenského večera pro Evropu promluvil generální konzul České republiky v Německu Jiří Kuděla a starosta města Dahlen Matthias Löwe, a také proběhla vernisáž výstavy výtvarných děl. V rámce dne pro Evropu představila např. řemeslná akademie QM1 svůj koncept úspěchu pro řemeslníky.

Partneři projektu

Hlavními partnery letošního ročníku byly firmy Hinterseer, Pallmann, Murexin a Fermacell.

Další partneři: Gewerbliche Schule Ehingen, Saicos, Asuso, Janser, Prinz, Mapei, Lobis, PCI, Kiesel, Fristads Kansas, Mafell a FG Floortec.

Co je to WORKCAMP PARQUET

WORKCAMP PARQUET  je mezinárodní vzdělávací projekt, který je zaměřen na mimoškolní vzdělávání parketářů. Akce trvá jeden týden a je vedena parketářskými mistry. Hotová podlaha zůstává jako trvalá součást objektu a tím je také podpořen objekt, kde se akce koná. Cílovou skupinou jsou učni, mladí řemeslníci, učitelé odborných škol, ale i pro zkušení řemeslníci a mistři.

Mezi cíle projektu patří motivace ke studiu řemeslných oborů a setrvání v oboru po jeho absolvování, vytvoření platformy pro výměnu zkušeností a znalostí mezi řemeslníky různého věku a z různých zemí, podpora tolerance a empatie s ohledem na rozdíly nejen ve vzdělávání, ale také propojení řemesla, průmyslu a vzdělání při vytváření trvalých hodnot.

Jak vybíráme účastníky

K účasti se může přihlásit každý komu je primárně určen a to jsou učni, mladí řemeslníci, učitelé odborných škol, zkušení řemeslníci a mistři v oboru parketář nebo podobný. V sestavování skupiny účastníků dáváme přednost pestrosti, tak aby byly ve skupině řemeslníci s různými stupni znalostí a zkušeností z různých zemí. Celkový počet je přizpůsoben konkrétnímu projektu a místu konání.

Jak vybíráme místo konání

Vhodným místem konání akce je objekt, který je veřejně přístupný a umožňuje realizaci zajímavého, netradičního vzoru parketové podlahy. Také musí být dostatečně velký, aby zde mohla pracovat větší skupina řemeslníků souběžně. Dalším kritériem je ale také možnost ubytovat účastníky v blízkosti a zajistit veškerý servis nutný pro pořádání akce. Nutná jei součinnost s vlastníkem objektu.

Historie a plány WORKCAMP PARQUET

Letošní 3. ročník akce se konal na zámku Dahlen v Německu, kdy velkým plusem byla pomoc města Dahlen a Zámeckého a parkového spolku Dahlen. První ročník se konal v Rumunsku a byla realizována parketová podlaha v sálu Centra pro traumatizované děti pro Nadaci Petera Maffaye. Druhý ročník potom proběhl v České republice na zámku Libá, kde se realizovala parketová podlaha v aule a 3 saloncích.

Přesné místo příštího 4. ročníku zatím není definitivně rozhodnuté, ale již nyní máme několik návrhů možných objektů v různých zemích.

Kontakty:

workcamp.parquet@gmail.com | www.workcamp-parquet.com

  • RENSPOL, s.r.o., Sokolovská 144, 360 05 Karlovy Vary, Česká republika (organizátor)
  • Michaela Reichlová (koordinátor projektu) +420 603 219 537
WORK17 Übergabe des Schlüssels

Napsat komentář