WORKCAMP PARQUET CZ 2016

Parketáři z celé Evropy pomáhají s obnovou zámku v Libé u Chebu

Libá 8. září 2016 - Mladí parketáři a mistři z celé Evropy se sjeli na zámek v Libé u Chebu na letošní setkání mezinárodní WORKCAMP PARQUET CZ 2016. To se poprvé koná v Česku a účastní se ho zástupci osmi zemí, od Německa až po Bělorusko. Během týdne na zámku vytvoří z parket mozaiku znaku řádu Křižovníků a v dalších místnostech položí parkety po vzoru starých zámeckých podlah.

WORKCAMP PARQUET CZ 2016 trvá od soboty 3. září, kdy začali účastníci přijíždět, do nedě- le 11. září. Do zámku, který je v soukromém vlastnictví, a jehož majitel se postupně snaží obnovit rui- ny do původní historické podoby, přijeli letos skupiny podlahářů z Česka, Slovenska, Německa, Ra- kouska, italského Tyrolska, Ukrajiny, Běloruska a Rumunska. Celkem jde o 17 účastníků, mladých nadšenců v oboru i mistrů.

“Když jsme Workcamp připravovali, nabídli jsme, že se pokusíme udělat v prvním patře repliku mozaiky, která je v přízemí zámku a je z kamenné dlažby. Jde o znak rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a ozdobné prvky v dalších částech podlahy. Jen samotný znak je poskládán z více než 526 kousků dřeva, které se muselo nařezat a zbrousit tak, aby jednotlivé dílky do sebe zapadly,” popsal nejatraktivnější část práce dobrovolníků jeden z pořadatelů René Caran z firmy Renspol s.r.o., která je letošním pořadatelem Workcampu.

“Druhá část naší práce je položení mozaikové podlahy zámeckého stylu ve třech místnostech zámku. Každá podlaha se skládá z jednotlivých hvězdic, které se nejprve poskládají z několika men- ších dílů a poté do sebe zasunují jako puzzle,” doplnil Caran.

Kromě pomoci s obnovou památky má ale setkání parketářů, které se každý rok koná v jiné evropské zemi, i význam pro vzdělávání mladých řemeslníků. “Potkávají se zde mladí parketáři a od- borníci a mistři v tomto oboru. Předávají si tak zkušenosti jak mezi mladými a staršími, ale i mezi par- ketáři z různých zemí. I proto se vybírají úkoly, s kterými se parketáři setkávají spíše zřídka. Letos jde například o historické podlahy a mozaiky,” vysvětlil význam setkání Ernst Müller, spolupořadatel a mistr parketář, který obor vyučuje na Střední odborné škole Ehingen v Německu a patří mezi přední odborníky v Evropě.

Podtitulem Workcampu je “vyučování trochu jinak” a někteří mladí podlaháři pracovali na zámku a v reálném pracovním prostředí vůbec poprvé. Letos se Workcampu zúčastnili také dva mladí parke- táři ze školy pro sluchově postižené, kteří na mistrovství ČR parketářů vybojovali druhé místo na stu- pínku vítězů.

“Rádi bychom někdy pomohli například památce v majetku obcí nebo státu, ale systém výběro- vých řízení a plánování podobné akce, kdy musíme skloubit termíny lidí z půlky Evropy, je těžko slučitelný. Ale na druhou stranu, záchrana nebo obnova památky má podle nás smysl, ať patří obci, kraji, státu nebo soukromému majiteli. A i tato památka je už nyní částečně veřejnosti přístupná, takže lidé budou moci brzy vidět i naši práci,” dodal Caran.

Ačkoli je hlavním dorozumívacím jazykem němčina, parketáři z různých zemí se mezi sebou běžně dorozumívají směsicí mnoha jazyků. Není tak výjimečné, že při debatě, jak nějaký problém vyřešit, zazní v jedné větě ruština, němčina i čeština nebo slovenština i znaková řeč.

Účastníci Workcampu spí ve škole v přírodě, která vznikla v objektu bývalé “roty”, základny po- hraniční stráže. Realizaci celého projektu umožňuje podpora sponzorů a partnerů akce. Jde o firmy, které vyrábějí buď samotné podlahy nebo materiál nebo techniku k jejich zpracování. Letos se na podpoře mezinárodního vzdělávacího a dobrovolnického projektu v Libé u Chebu podílely například :

Bembé Parkett, Junckers, Kiesel, Murexin, Fermacell, Hinterseer, Pallmann, PCI, Roll, Jost, Mapei, Mafell, Festool, Boden Wand Decke.

O hradu a zámku Libá:

Raně gotický hrad Liebenstein byl založen jako sídlo chebského rodu pánu z Liebesteina zhruba v polovi- ně 13. století. V roce 1991 zakoupila zdevastovaný zámek v Libé od státu soukromá společnost se záměrem přebudovat objekt na hotelové zařízení. Přes počáteční spory o podobu rekonstrukce se hrad začal postupně opravovat. V roce 2006 nakonec zakoupili areál zchátralého zámku manželé prof. Vladimír Griněv a Ing. Zuzana Griněvová z Prahy, kteří pokračují v celkové rekonstrukci objektu. Rekonstrukci památky, která v osmdesátých letech byla skoro určena k demolici, podpořil i Evropský fond pro regionální rozvoj. Zámek, který je v rekonstruk- ci, nabízí pro zájemce i možnost prohlídky s panely, popisujícími stavebně technický vývoj památky i její součas- ný stav a plány na budoucí podobu.

Bližší informace organizátoři projektu:
‣ René Caran +420 603 504 799, renspol.sro@gmail.com, www.workcamp-parquet.com
‣ Ernst Müller +49 177 747 8045, ernst.mueller54@web.de / pouze německy

 

Napsat komentář