WORKCAMP PARQUET CZ 2016

15.9.2016 Libá | Mimoškolní výuka trochu jinak

Vidět při práci 25 parketářů na jednom místě je možné jen málokdy. Ve škole, na velkých stavbách. Ale 25 parketářů z osmi zemí Evropy je možné vidět zřejmě jen jednou za rok. A to na WORKCAMP PARQUET. Ten letošní se konal poprvé v Česku od 3. do 10.9.2016, na zámku Libá u Chebu. Účastníky jsou mladí parketáři, kteří se přijeli na svoje náklady se učit od zkušenějších kolegů a mistrů.

Co je to WORKCAMP PARQUET

WORKCAMP PARQUET je tak svým způsobem unikátní forma vzdělávání parketářů, v praxi, na často unikátních projektech, se kterými se běžní podlaháři setkají jen zřídka. Jde také o intenzivní formu, protože na rozdíl od například exkurzí na stavbách mohou účastníci sledovat celou práci od počátku, od plánovaní až do finální úpravy. Je to proto i propagace řemesla, které tu je už staletí a má stále perspektivu. I přes moderní technologie budou dřevěné parkety vždy exkluzivnější variantou podlahy. A umět pracovat s tímto materiálem je o zručnosti, znalostech a zkušenostech.

“Pro letošní ročník jsme vybrali zámek Libá. WORCAMP PARQUET svou činností pomáhá i majitelům objektů. Majitel objektu tak získává po ukončení akce cennou, kvalitní a plně funkční parketovou podlahu. Letos jsme pomohli při obnově památky v Čechách, ale stejně tak můžeme vytvořit i podlahu pro kulturní a setkávací akce jako například v loňském roce v rumunské Transylvánii. Zde se jednalo o společenský sál Nadace Tabaluga pro traumatizované děti." řekl na téma výběru objektu René Caran z firmy RENSPOL | PARKETY & INTERIÉRY, která je organizátorem tohoto projektu. "Cíl projektu samotného je nejen výuka ale i pomoc či podpora naší podlahářskou prací například nadaci, obci, památce nebo instituci. Proto jsme otevřeni jakékoli nabídce či podnětům na objekt pro další ročníky, a to napříč Evropou."

Podobný projekt by nebyl možný bez pomoci partnerů. Hlavní partneři dodali materiál na realizaci podlahy. Firma Bembé Parkett GmbH dodala parkety, firma Kiesel Bauchemie GmbH dala k dispozici lepidlo a dánský výrobce laků Junckers věnoval laky. Kromě hlavních partnerů se podílí i další partneři, kteří finančně, materiálově či strojově podporují myšlenku WORKCAMP PARQUET. A tak se vedle partnerů z řad velkých průmyslových firem objevují i obyčejní řemeslníci a lidé, kteří přispěli. "Všem našim partnerům patří velký dík. Bez vaší podpory by bylo hodně těžké tuto dobrovolnickou mimoškolní netradiční výuku zrealizovat. Přehled partnerů akce je možné najít na stránkách www.workcamp-parquet.com. Všem těmto partnerům děkujeme!" dodává Michaela Reichlová na adresu partnerů.

Jak probíhá WORKCAMP PARQUET

“Nabídli jsme majiteli zámku, že v jednom podlaží položíme z parket stejný znak řádu Křižovníků s červenou hvězdou, jaký je o patro níž vyrobený z kamenné mozaiky. Pro představu, šlo o kruh o průměru asi čtyři metry složený z mnoha kousků parket, které bylo nutné na místě vyrobit. To znamená z klasického vlysu seříznout požadovaný lichoběžník, nafrézovat do dílu opět drážky a pak celý dílec zafézovat do oblouku. Po seskládání jednotlivých dílců za sebou to vytvořilo jeden díl prstence kruhu. Druhou částí naší práce byla pokládka parket s hvězdicovitým vzorem ve třech salóncích zámku. Opět bylo potřeba z jednotlivých vlysů seříznout lichoběžník, nafrézovat drážky, vložit pera a jednotlivé parkety seskládat do komplexního dílce. Celkem šlo o 150 čtverečných metrů podlahy,” popsal dílo Ernst Müller, mistr a učitel parketářského řemesla z Berufschule Ehingen.

Na týden se tak jindy tichý a klidný zámek asi dva kilometry od německých hranic změnil ve vřeštící staveniště a babilonskou věž. Ačkoli byli účastníci z osmi zemí, Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Itálie, Rumunska, Běloruska a Ukrajiny, a někteří učni byli dokonce ze Střední školy pro sluchově  postižené v Brně, společná řeč se vždy našla. Další čeští účastníci byli ze Střední školy polytechnické v Brně. Při práci probíhal výklad podle potřeby v češtině, němčině nebo ruštině, po práci probíhala komunikace mezi mladými účastníky mnoha jazyky včetně znakové řeči.

Ačkoli týdenní program zahrnoval hlavně práci od 8:00 do 18:00 hodin, Workcamp není jen o práci a učení se. Je i o seznamování lidí, zábavě, výměně kontaktů nebo zkušeností. I o přátelství.  Našel se tak čas i na to, aby si účastníci kempu zajeli do okolních světoznámých lázní, svedli spolu souboj nejen u parket, ale na fotbalovém hřišti nebo u piva a “páky”. Pořadatelé také připravili exkluzivní hostinu na zámku s grilovaným selátkem, noční prohlídkou zámku, možností strávit noc v kamenné hradní věži, promítali se filmy na starých ručních promítačkách a podobně.

Jaké jsou cíle WORKCAMP PARQUET

“V Česku bohužel neexistuje samostatný učební nebo studijní obor parketář. Dobrý parketář tak musí být podlahářem, truhlářem, musí znát i stavební chemii a musí umět si také svoji práci předem rozplánovat. To všechno bylo možné vidět na našem Workcampu. A tak zatímco z německy mluvících zemí, Německa a Rakouska nebo italských Tyrol, přijeli skuteční parketáři, z Česka mohli přijet jen podlaháři nebo truhláři a museli se navzájem učit. Ale i o to na těchto workcampech jde,” dodal René Caran.

Na jednom místě se setkají učni z různých zemí a pod vedením mistrů řeší společně jeden úkol: Za týden vyrobit, položit a povrchově upravit parketovou podlahu. A to tak, aby se na konci akce mohla podlaha předat k užívání a stala se tak nedílnou a funkční součástí objektu. WORKCAMP PARQUET je na jedné straně dobrovolnickou akcí, která pomáhá s obnovou, modernizací nebo renovací podlah v objektu na různých místech Evropy a na druhé straně je to také nezvyklý způsob mimoškolní výuky. Cílem je nejen zatraktivnění parketářského řemesla, ale i dát mladým učňům touto mimoškolní výukou možnost výměny zkušeností. WORKCAMP je otevřený tomu, kdo má zájem o parketářské řemeslo. Nejedná se o žádnou soutěž. A znát  cizí jazyk není potřeba.

Příprava na příští ročník v roce 2017 probíhá už dnes. Zatím není vybráno místo ani objekt. “Nabídky jsme již dostali jak od majitelů objektů, tak od partnerů. Záležitost je ale stále otevřená a jsme určitě rádi za další podněty a partnery. Podobně se nám mohou hlásit i firmy, které se chtějí na setkání podílet. A samozřejmě i sami účastníci, kteří mají zájem se něčemu novému přiučit a zároveň pomoci dobré věci,” doplňuje René Caran za organizátorský tým. Kontakt na WORKCAMP PARQUET je možné najít na adrese www.workcamp-parquet.com nebo na stránkách www.renspol.cz

Dopis, který nám zaslal mistr výuky pan Mgr. Petr Souček, učitel odborného výcviku ze Střední školy pro sluchově postižené Brno:

Dobrý den, 

chtěl jsem vám ještě jednou poděkovat za tu možnost účastnit se workcampu. Cestou jsme rozebírali uplynulý týden, dnes jsme vše řešili ve škole. Kluci byli nadšení, vedení školy a taktéž i rodiče. Myslím si, že se sešla dobrá parta lidí, všichni jsem si dobře rozuměli. Doufám, že z naší strany nebylo moc průšvihů, snažili jsme se a doufám, že to bylo znát. Pokud mohu mluvit i sám za sebe, tak i pro mě to byla dobrá zkušenost. Práce byla zajímavá, s něčím podobným v oblasti podlah jsem neměl možnost se setkat.

Díky za vše.”

Partneři letošního ročníku byli firmy a lidé:

Bembé Parkett Gmbh, Junckers, Kiesel Gmbh, Murexin, Fermacell, Hinterseer, Pallmann, PCI, Lobis, Roll, Jöst, Mapei, Maffel, Festool, Renspol.

Ernst Müller, Steve Klose, Michael Dreyer, Günter Müller, Steffen Friese, Česká pojišťovna a.s.

Napsat komentář