Evropští parketáři pomohou s obnovou zámku v Dahlen

 

 

WORKCAMP PARQUET 2017

Evropští parketáři pomohou s obnovou zámku v Dahlen

Do vzdělávacího projektu WORKCAMP PARQUET se přihlásili zájemci z jedenácti zemí

Dahlen, (Sasko, Německo) 27.1.2017 - Letošní ročník mezinárodního vzdělávacího projektu WORKCAMP PARQUET byl dnešního dne oficiálně zahájen slavnostním symbolickým odemknutím se starostou Dahlen Matthiasem Löwe. Klíč k letošnímu ročníku předal za organizátory projektu René Caran, Michaela Reichlová spolu se Steve Klosem na zámku v saském Dahlen.

Mladí parketáři a mistři z celé Evropy  se letos setkají v rámci projektu WORKCAMP PARQUET  na zámku v Dahlen. Účast přislíbili zástupci jedenácti zemí, od Německa až po Rumunsko a s několika dalšími zeměmi se ještě jedná. Během týdne vytvoří z parket versailský vzor v císařském sále a v zrcadlovém sále vyrobí a položí parkety po vzoru starých palácových podlah.

WORKCAMP PARQUET 2017 se bude konat od soboty 2. září do soboty 9. září 2017 (Den otevřených dveří památek v Německu). Do zámku, o jehož obnovu se snaží kromě města Dahlen také Zámecký a parkový spolek Dahlen, přijedou skupiny podlahářů a parketářů z Německa, Česka, Slovenska, Rakouska, Itálie, Rumunska, Polska, Holandska, Švýcarska, Polska a Ruska. Celkem jde o 25 účastníků, učňů v oboru, mistrů parketářů a učitelů.

“Stěžejní část práce nás čeká v Císařském sále, kde je nutné připravit podklad a na místě vyrobit jednotlivé díly versailleského vzoru, které zde budou položeny a povrchově upraveny,” popsal nejatraktivnější část práce dobrovolníků René Caran, hlavní pořadatel Workcampu.

“Druhá část naší práce je výroba a položení parketové podlahy po vzoru palácových podlah v Zrcadlovém sále. Tato část se bude realizovat v rámci programu “Workcamp ve Workcampu” a na její pokládce se budou podílet účastníci, kteří nebudou přítomni po celý týden Workcampu”, doplnil Ernst Müller, spolupořadatel a mistr parketář, který obor vyučuje na Střední odborné škole Ehingen v Německu a patří mezi přední odborníky v Evropě.

Kromě pomoci s obnovou památky má ale setkání parketářů, které se každý rok koná v jiné evropské zemi, i význam pro vzdělávání mladých řemeslníků. “Potkávají se zde mladí parketáři, odborníci a mistři v tomto oboru. Předávají si tak zkušenosti jak mezi mladými a staršími, ale i mezi parketáři z různých zemí. I proto se vybírají úkoly, se kterými se parketáři setkávají spíše zřídka. Letos jde například o historické vzory parket a mozaiky,” vysvětlila význam setkání Michaela Reichlová, spolupořadatel.

Podtitulem Workcampu je “vyučování trochu jinak”. Někteří mladí podlaháři se s realizací na zámku a v reálném pracovním prostředí setkají vůbec poprvé.

“Zámek v Dahlen, kde se bude letošní roční konat, je již nyní zčásti veřejnosti přístupný a bude tak možné si výsledek týdenní práce po skončení akce prohlédnout. Postoj obce i Zámeckého a parkového spolku Dahlen mají významný podíl na rozhodnutí právě zde akci uskutečnit a pomoci s obnovou,” dodal Steve Klose, spolupořadatel a mistr parketář z Dahlen.

V loňském roce se konal WORKCAMP PARQUET na zámku v Libé v České republice a zúčastnili se ho parketáři z osmi zemí.

Účastníci Workcampu najdou zázemí v mládežnickém hostelu, jehož areál nabízí i řadu možností pro volnočasové aktivity. Součastí komplexu je také dřevěná rotunda, která byla postavena jako ekologický dům z dřevěnohliněné konstrukce.

Realizaci celého mezinárodního vzdělávacího a dobrovolnického projektu umožňuje podpora sponzorů a partnerů akce. Je zde vidět souznění řemesla a průmyslu na společné platformě, prostřednictvím které je vytvořena konkrétní hodnota v podobě zámeckých parket.

O městě Dahlen:

Rozloha: 71,68 km², počet obyvatel 4843 (31.12.2008), Spolková země: Sasko, Okres: Lipsko, Kraj: Severní Sasko, http://www.heidestadt-dahlen.de

O zámku Dahlen:

Zámek nechal vystavět hrabě Heinrich von Bünau v letech 1744-1751. V roce 1945 opouští zámek rodina Sahrer ze Sahru kvůli hrozící deportaci. Do roku 1973 se na zámku vystřídaly Dětské tábory, policejní škola, odborná škola pro pekaře a cukráře a inženýrská škola pro masný průmysl. V roce 1973 zámek vyhořel a rekonstrukce se odkládala až do roku 1989, kdy bylo rozhodnuto o demolici, ke které ale nedošlo. V letech 1990-1994 začaly první vyklízecí práce a první opravy. Roku 2008 byla uzavřena smlouva s městem Dahlen a roku 2009 byl založen Zámecký a parkový spolek. Postupně byly obnoveny stropy, střechy a okna.

Zámek, který je v rekonstrukci, nabízí pro zájemce i možnost prohlídky s panely, popisujícími stavebně technický vývoj památky i její současný stav. http://www.schloss-dahlen.de

O WORKCAMP PARQUET:

 • 2015 Rumunsko | 2016 Česká Republika | 2017 Německo | 2018 v plánu italské Tyrolsko | 2019 v plánu Holandsko | 2020 v plánu Slovinsko
 • mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na mimoškolní výuku parketářů, podlahářů a truhlářů
 • akce trvá týden a je vedena zahraničními a českými “mistry”
 • výuka probíhá na reálných stavbách a zrealizované dílo zůstává trvalou součástí objektu
 • je určen pro učně, absolventy a mistry odborného výcviku
 • hlavním cílem je podpora řemesla
 • dále motivace ke studiu řemeslných oborů a setrvání v oboru po absolvování
 • vytvoření prostoru pro získávání zkušeností, znalostí a dovedností v oboru
 • rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí a podpoření schopnosti tolerance a empatie k odlišnostem
 • širší zapojení průmyslových podniků do vzdělávacích projektů

Organizační tým WORKCAMP PARQUET 2017:

workcamp.parquet@gmail.comwww.workcamp-parquet.com

 • René Caran (senior project manager) +420 603 504 799
 • Michaela Reichlová (project coordinator) +420 603 219 537
 • Steve Klose (local coordinator) +49 34361 53059
 • Ernst Müller (technical supervision) +49 177 747 8045
foto Dahlen 2017_2 900
dahlen schloss

Napsat komentář