Tisková zpráva Workcamp Parquet ze dne 20.4.2017

Inovace tradice - versailleský parketový vzor

Dahlen, (Sasko, Německo) 20.4.2017

Mezinárodní vzdělávací a charitativní projekt WORKCAMP PARQUET, jehož letošní ročník se bude konat na zámku v Dahlen v době od 2. do 10.9.2017, láká i další firmy, které chtějí pomoci s obnovou zámku. Workcamp si jako hlavní cíl dal pokládku parket v tzv. versailleském stylu, ale s inovativními prvky a využitím dnešních technologií. Další firmy, které se chtějí připojit k obnově zámku Dahlen, nabídli například štuk na zdi, zápůjčku lustrů a podobně. Zprvu čistě parketářská akce tak získává nové rozměry.

Staré řemeslo v mladých rukách 

Na našem WORKCAMP PARQUET sázíme na tradici zámeckých parket a vkládáme mistrovství ručního řemeslného umění do rukou mladých parketářů. Chceme se pokusit reprodukovat nádherná díla starých mistrů v detailu a na místě, letos v areálu zámku Dahlen. Stejně jako tehdy budou parkety vyráběny z jednotlivých dílů přímo na místě. “Budeme ale používat moderní stroje a nářadí”, říká k tomu Ernst Müller, který bude jednotlivé pracovní kroky vysvětlovat, předvádět a také kontrolovat. “Budeme mít účastníky z celé Evropy. Nejlepší společný jazyk je řemeslo. Krátce předvést a napodobit.”

Inovace tradice

“Inovace a tradice”. Pro výrobu kazetových parket v klasickém versailleském vzoru, které budou položeny v Císařském sále barokního zámku Dahlen, byl organizačním týmem vybrán místní, vysoce kvalitní a odolný, masivní dub. Stejně jako kdysi. S ohledem na mladé účastníky budou ale kazetové parkety “omlazeny”. Tady přijde do hry javor. Vznikne tak individuální parketová podlaha, která díky použití javoru původní vzor ještě zušlechtí. Podlahy tak budou doslova zářit v novém světle.

Samotná pokládka versailleského vzoru není zcela jednoduchá. Nejdříve budou nařezány jednotlivé lamely, které budou sestavovány do jednotlivých kazetových parket. Tyto kazety potom budou pokládány na podlahu a budou tvořit výsledný vzor. Z toho vzniklý průpletový vzor harmonicky pokryje celou podlahu. To vše vyžaduje velmi pracný postup. Od přípravy až po samotnou pokládku. Jedna kazetová parketa je tvořena takřka 50 díly. Vše přesně spojit dohromady vyžaduje již určitou řemeslnou zručnost. Musí se pracovat s velkou přesností, aby na konci výsledek naplnil očekávání a vznikl tak řemeslně zdařilý obraz. V příštích desetiletích by mělo podlahu mnoho lidí používat a obdivovat.

Bonus pro příznivce 

Také pro příznivce a sponzory WORKCAMP PARQUET si organizátoři leccos připravili. Jména soukromých podporovatelů, podniků a firem budou vypáleny laserem do jednotlivých parket a ty budou použity při pokládce bordury, která bude rámovat versailleský vzor. Chceme tímto neobvyklým a dlouhodobým způsobem poděkovat sponzorům projektu. Kromě toho bude umožněno zájemcům z řad návštěvníků akce v jedné z dalších místností na zámku vyzkoušet své řemeslné dovednosti při výrobě podlahových dílů. Toto ale je možné pouze pro předem přihlášené zájemce.

Řemeslo potkává řemeslo na zámku

Přípravné práce v císařském sále běží již nyní na plné obrátky. Stěny budou vyštukovány a tím se i docílí čisté zakončení lištami. Dále bude v zámku nainstalováno osvětlení v hodnotě několika tisíc euro, které zapůjčí firma, která mimo jiné vybavila osvětlením Semperovu operu v Drážďanech. Tak působí WORKCAMP PARQUET jako předloha pro práce jiných oborů a podporuje tím zvyšování hodnoty objektu.

Doba vzniku versailleských parket

Versailles je od 17. století synonymem pro přepych a vznešenost. Roku 1624 byl na místě postaven lovecký zámeček Ludvíkem XIII. Později roku 1661 byl celý areál přebudován Ludvíkem XIV. tak, aby se tam mohly vytvořit zahrady pro různé slavnosti. V letech 1668 - 1710 probíhá celá řada přestaveb. Roku 1680 se datuje vznik slavného Zrcadlového sálu (Galerie des Glaces), který nahradil terasu spojující ložnice krále a královny. Roku 1682 se stává zámek sídlem královského dvora. Tak se Versailles stal prototypem pro palácovou architekturu, dokonalost, která byla vidět až do posledního detailu v místnosti. Pro konstrukci podlahy náročný král hledal výjimečné řešení. Našel jej v ušlechtilých kazetových dřevěných parketách, který nechal sestavit do klasických nadčasových vzorů. Takto vznikl versailleský vzor.

O městě Dahlen:

Rozloha: 71,68 km², počet obyvatel 4843 (31.12.2008), Spolková země: Sasko, Okres: Lipsko, Kraj: Severní Sasko, http://www.heidestadt-dahlen.de

O zámku Dahlen:

Zámek nechal vystavět hrabě Heinrich von Bünau v letech 1744-1751. V roce 1945 opouští zámek rodina Sahrer ze Sahru kvůli hrozící deportaci. Do roku 1973 se na zámku vystřídaly Dětské tábory, policejní škola, odborná škola pro pekaře a cukráře a inženýrská škola pro masný průmysl. V roce 1973 zámek vyhořel a rekonstrukce se odkládala až do roku 1989, kdy bylo rozhodnuto o demolici, ke které ale nedošlo. V letech 1990-1994 začaly první vyklízecí práce a první opravy. Roku 2008 byla uzavřena smlouva s městem Dahlen a roku 2009 byl založen Zámecký a parkový spolek. Postupně byly obnoveny stropy, střechy a okna.

Zámek, který je v rekonstrukci, nabízí pro zájemce i možnost prohlídky s panely, popisujícími stavebně technický vývoj památky i její současný stav. http://www.schloss-dahlen.de

O WORKCAMP PARQUET:

 • 2015 Rumunsko | 2016 Česká Republika | 2017 Německo | 2018 v plánu italské Tyrolsko | 2019 v plánu Holandsko | 2020 v plánu Slovinsko
 • mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na mimoškolní výuku parketářů, podlahářů a truhlářů
 • akce trvá týden a je vedena zahraničními a českými “mistry”
 • výuka probíhá na reálných stavbách a zrealizované dílo zůstává trvalou součástí objektu
 • je určen pro učně, absolventy a mistry odborného výcviku
 • hlavním cílem je podpora řemesla
 • dále motivace ke studiu řemeslných oborů a setrvání v oboru po absolvování
 • vytvoření prostoru pro získávání zkušeností, znalostí a dovedností v oboru
 • rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí a podpoření schopnosti tolerance a empatie k odlišnostem
 • širší zapojení průmyslových podniků do vzdělávacích projektů

Organizační tým WORKCAMP PARQUET 2017:

workcamp.parquet@gmail.com | www.workcamp-parquet.com

 • René Caran (senior project manager) +420 603 504 799
 • Ernst Müller (technical supervision) +49 177 747 8045
 • Steve Klose (local coordinator) +49 178 352 2015
 • Michaela Reichlová (project coordinator) +420 603 219 537

Napsat komentář