Mistrovství podlahářů Německa čeká velký vzestup

Prostřednictvím ZVPF-Info 36/2016 byla zveřejněna pozvánka k letošnímu Mistrovství parketářů a podlahářů Německa, které se koná dne 25.11.2016 v Gelsenkirchen. Národní předseda "Vzdělávání a odborného školství" Tobias Michalak je přesvědčen, že počty účastníků posledních dvou Mistrovství budou výrazně překročeny. Mohlo by tomu napomoci, že třetí veřejné Mistrovství je spojeno s Informačním dnem Cechu, místních organizací. Mezitím dal národní předseda "stop" sponzorům, protože bylo s potěšením zjištěno, že je dostatek zájemců o sponzorství v místě a nebude možné dát prostor k prezentaci dalším zájemcům.

Jak již bylo oznámeno, existuje rámcový program, který je nyní konkretizován a specifikován v konečném znění:

  8:30 hod. - Vstup veřejnosti
10:00 hod. - Pozdrav náměstka vrchního mistra Cechu Manfreda Webera a také vrcního mistra Cechu Rolanda Hüsgena (Düsseldorf) a Matthiase Rohde (Arnsberg)
10:30 hod. - "Když přijde soudní znalec", Manfred Weber, ZVPF
11:30 hod. - "Podlahy jsou třída", Stefan Brake, ZVPF
12:00 - 13:00 hod. - Polední přestávka
13:30 hod. - "Firemní nástupci", Wido Kintzel, HWK Münster
14:30 hod. - "Workcamp Parquet CZ 2016", René Caran
16:00 hod. - Vyhlášení cen

V souvislosti s konáním Mistrovství a jeho rámcovým programem zajistil pořadatel bohatý doprovodný program.

Napsat komentář