Was ist Workcamp Parquet ?

WORKCAMP PARQUET ist ein internationales Projekt mit dem Motto "der Unterricht etwas anders"
 • internationales Bildungsprojekt fokussiert auf die außerschulische Ausbildung der Parkettleger
 • die Aktion dauert eine Woche und ist durch Meister des Handwerks geleitet
 • der Unterricht wird an realen Baustellen geführt
 • das fertige Werk bleibt ein fester Bestandteil des Objekts
 • ist für Lehrlinge, Absolventen und den Praxislehrer
Ziele des Projekts
 • Unterstützung des Handwerks 
 • Motivation zur Ausbildung im Bereich Handwerk und verbleiben im Handwerk Gewerbe
 • Ausbau der sozialen und kommunikativen Kompetenzen
 • Bildung einer Platform zur Schaffung Erfahrung, Wissen und Fähigkeiten im Handwerk
 • Unterstützung der Fähigkeit der Empathie zur Unterscheiden 
 • Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Schulen in CZ und Ausland
 • Zusammenführen der Industrie und Handwerk in der Bildung
Workcamp PARQUET je mezinárodní dobrovolnický projekt s motem "vyučování trochu jinak". 
 • mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na mimoškolní výuku parketářů, podlahářů a truhlářů
 • akce trvá týden a je vedena zahraničními a českými “mistry”
 • výuka probíhá na reálných stavbách
 • zrealizované dílo zůstává trvalou součástí objektu
 • je určen pro učně, absolventy a mistry odborného výcviku
Cíle Projektu
 • podpora řemesla
 • motivace ke studiu řemeslných oborů a setrvání v oboru po absolvování
 • vytvoření prostoru pro získávání zkušeností, znalostí a dovedností v oboru
 • rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí
 • podpoření schopnosti tolerance a empatie k odlišnostem
 • rozvoj spolupráce mezi školami v ČR a zahraničí ( soutěže, výměnné pobyty, vzdělávací akce)
 • širší zapojení průmyslových podniků do vzdělávacích projektů