WORKCAMP PARQUET ist ein internationales Projekt mit dem Motto "Innovation durch Tradition"

 • Die Aktion ist für eine Woche geplant.
 • Termin der Aktion ist September.
 • Die Gruppe bildet sich aus 10-40 Freiwilligen aus verschiedenen Ländern und das Program ist fokussiert auf die Realisation eines kompletten Fussboden unter Aufsicht der Handwerksmeister, die langjährige Erfahrungen haben.
 • Die Arbeit ist ca. 8 Stunden täglich.
 • Es fällt eine Gebühr für die Registration an.
 • Die Anfahrt zahlt sich jeder Teilnehmer selbst.
 • Von den Organisatoren ist die Unterkunft und 3x täglich Essen freigestellt.
 • Die Freizeitaktivitäten sind im Abhang von der Location gewählt.
 • In der Woche bekommt man die Möglichkeit neue Sachen zu lernen, viele nützliche Informationen aus der Branche zu bekommen, neue Leute und neue Lokationen kennen zu lernen und nicht zuletzt  einen einzigartigen Fussboden herzustellen, der weiter dienen wird.
Wer kann sich bewerben?

Jeder der Verbesserung ihrer Fähigkeiten interessiert ist, während der Arbeit an interessanten Ort. Angesichts der Zahl der Kandidaten werden wir wahrscheinlich den Vorzug geben, Kandidaten aus den Reihen der Auszubildenden in Fach Parkettleger, Tischler, Bodenleger usw., aber auch Meister oder Handwerker dieser Fächer und schließlich Absolventen dieser Fächer.

Wie bewerbe ich mich?

Online Anmeldung hier . . .

Fällt noch einige Information, bitte schreibe uns . . . 

WORKCAMP PARQUET je mezinárodní dobrovolnický projekt s motem "Inovace a tradice".

 • Akce je plánována na 1 týden.
 • Termín konání je září.
 • Skupinu tvoří 10-30 dobrovolníků z různých zemí a program je zaměřen na realizaci kompletní podlahy za účasti odborných mitrů s dlouholetými zkušenostmi v oboru.
 • Práce probíhá cca. 8 hodin denně.
 • Při registraci je vybírán účastnický poplatek.
 • Dopravu si hradí každý účastník sám.
 • Od organizátorů je zajištěno ubytování a celodenní strava.
 • Volnočasové aktivity jsou voleny dle možností místa konání.
 • Během týdne získáte máte možnost naučit se nové věci, získat mnoho užitečných informací z oboru, poznat nové lidi a nová místa a v neposlední řadě vytvořit jedinečnou podlahu, která bude dále sloužit.
Kdo se může přihlásit?

Každý, kdo má zájem rozšířit si své dovednosti při práci na zajímavém místě. Vzhledem k počtu zájemců pravděpodobně dáme přednost zájemcům z řad učňů v oborech parketář, truhlář, podlahář apod., dále "mistrům parketářům" či řemeslníkům z těchto oborů a v neposlední řadě absolventům těchto oborů.

Jak se přihlásit?

Online Přihláška zde . . .

Chybí Vám nějaká informace ? Napište nám . . .