Upozornění

Žádáme novináře, televizní a rozhlasové štáby, aby svoji návštěvu domlouvali předem na emailové adrese michaela@workcamp-parquet.com nebo na telefonu +420 603 219 537. Zároveň je třeba s WORKCAMP PARQUET, z.s. dohodnout stručný scénář a časový harmonogram, zejména s ohledem na program projektu. U pokladny zámku Vizovice držitelé novinářských průkazů nebudou zvýhodněni. Děkujeme za pochopení.

Notice

We ask journalists, TV and radio crews to arrange their visit in advance at the email address michaela@workcamp-parquet.com or by phone +420 603 219 537. At the same time, a brief scenario and time schedule must be agreed with WORKCAMP PARQUET, z.s., especially with regard to the project program . Holders of press passes will not be favored at the box office of the Vizovice chateau. Thank you for your understanding.

Contact

Michaela Reichlová
+420 603 219 537
michaela@workcamp-parquet.com