PF2017

PF 2017

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a  úspěšný rok 2017.We wish you a festive Christmas season and success in 2017. Wir wünschen Ihnen angenehme Weihnachtsfeiertage und ein erfolgreiches Jahr 2017.

Marienbader Gespräche | Mariánskolázeňské dialogy 2016

Am 24. November 2016 neunte „Marienbader Gespräche“. Die Teilnehmer werden über die Ergebnisse, Erfahrungen und Pläne, und die Beseitigung der Hindernisse für die gemeinsame Entwicklung und die Stärkung der Grenzregion zu sprechen! Wir werden aktiv teilnehmen und werden Ihnen die Ergebnisse erfahren.   Dne 24. listopadu 2016 se již podeváté konají „Mariánskolázeňské dialogy“. Účastníci budou hovořit o výsledcích, zkušenostech a plánech, odbourávání překážek a společném rozvíjení a posilování příhraničí! Budeme se aktivně účastnit a s výsledky Vás seznámíme.

Bundesleistungswettbewerb erwartet großen Zulauf

Mistrovství podlahářů Německa čeká velký vzestupProstřednictvím ZVPF-Info 36/2016 byla zveřejněna pozvánka k letošnímu Mistrovství parketářů a podlahářů Německa, které se koná dne 25.11.2016 v Gelsenkirchen. Národní předseda „Vzdělávání a odborného školství“ Tobias Michalak je přesvědčen, že počty účastníků posledních dvou Mistrovství budou výrazně překročeny. Mohlo by tomu napomoci, že třetí veřejné Mistrovství je spojeno s Informačním dnem Cechu, místních organizací. Mezitím dal národní předseda „stop“ sponzorům, protože bylo s potěšením zjištěno, že je dostatek zájemců o sponzorství v […]

Danke unseren Partnern | Poděkování partnerům 2016

Wir sagen Danke unseren Hauptpartnern für das Material und Unterstützung bei unseren WORKCAMP PARQUET. Wir sagen Danke Sponsoren und Unterstützern der Veranstaltung.Děkujeme našim hlavním partnerům za dodávku materiálu a podporu našeho WORKCAMP PARQUET CZ 2016. Děkujeme všem sponzorům a podporovatelům akce.Prolink:Bembé Parkett | Junckers | KieselMurexin | Fermacell | Hinterseer | Jöst | Mapei | Roll | Pallmann | PCI Mafell | FestoollBoden Wand DeckeErnst Müller | Michael Dreyer | Günter Müller | Steffen FrieseSteve Klose | GanterBodenpersonal Aigner | Lobis | RenspolČeská pojišťovna 

Mimoškolní výuka trochu jinak

WORKCAMP PARQUET CZ 201615.9.2016 Libá | Mimoškolní výuka trochu jinakVidět při práci 25 parketářů na jednom místě je možné jen málokdy. Ve škole, na velkých stavbách. Ale 25 parketářů z osmi zemí Evropy je možné vidět zřejmě jen jednou za rok. A to na WORKCAMP PARQUET. Ten letošní se konal poprvé v Česku od 3. do 10.9.2016, na zámku Libá u Chebu. Účastníky jsou mladí parketáři, kteří se přijeli na svoje náklady se učit od […]