Prezentace na Národním ústavu pro vzdělávání

Prezentace WORKCAMP PARQUET na NÚV V rámci Odborného panelu projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který je zaměřen na podporu spolupráce škol a firem v odborném vzdělávání budeme prezentovat projekt WORKCAMP PARQUET. Akce se koná dne 31.10.2018 na Národním ústavu pro vzdělávání a koná se pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské unie (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.